En kort historia

Snart berättad

Min familj har småbrukar och arbetarebakgrund. Jag började arbeta när jag var femton år 1957. Min första arbete var som springpojke på Marinverkstäderna, som då låg där Vasavarvet ligger nu. Men som så många i min generation så studerade jag vidare på folkhögskola, Brunnsvik, och på NKI. Jag blev så småningom kemiingenjör och arbetade som kemist ett tiotal år. Av en slump mer eller mindre, kom jag att börja studera ekonomi på Uppsala Universitet och blev ekonom. Därefter arbetade jag som kamrer, revisor och Controller under ett femtontal år. Jag blev övertalig när Kooperativa förbundet blev tvungen att reducera personalen 1993. Efter en tids arbetslöshet lyckades jag få ett antal lärarvikariat i grundskolan och de sista fem åren på ett naturbruksgymnasium där jag stannade tills jag gick i pension. Jag har under hela mitt liv åtagit mig olika förtroendeuppdrag, först i mina fackliga organisationer och senare som lokalpolitiker, där jag kom så långt som ordförande i socialnämnden. Numera har jag trappat ned och är pensionär på heltid.